Assalamu'alaikum.... ^_^ Kisah Imam Malik yang Mencuri Malah Hatinya yang Dicuri -->

Kisah Imam Malik yang Mencuri Malah Hatinya yang Dicuri

Kisah Imam Malik yang Mencuri Malah Hatinya yang Dicuri
DATANG UNTUK MENCURI, NAMUN MALAH HATINYA YANG DICURI
dicuri hati
دخل لص في بيت مالك بن دينار رحمه الله فبحث عن شيء يسرقه فلم يجد ثم نظر فإذا بمالك يصلي.
Seorang pencuri memasuki rumah Imam Malik bin Dinar. Ia mencari sesuatu untuk dicuri, namun tidak mendapatkannya. Kemudian ia memperhatikan ternyata Imam Malik sedang shalat.
عندما سلّم مالك ونظر إلى اللص فقال:
جئت تسأل عن متاع الدنيا فلم تجد فهل لك في الآخرة من متاع ؟؟ فاستجاب اللص وجلس وهو يتعجب من الرجل!
Ketika Imam Malik selesai salam dan menoleh si pencuri, beliau berkata: "Engkau datang untuk mencari mata benda dunia namun tidak mendapatkannya, namun adakah Engkau memiliki mata benda akhirat?" Si pencuri menyahuti sapaan Imam Malik bin Dinar seraya duduk penuh keheranan.
فبدأ مالك يعظ فيه حتى بكى وذهبا معاً إلى الصلاة وفي المسجد تعجب الناس من أمرهما: "أكبر عالم مع أكبر لص ... أيعقل هذا؟؟!! " فسألوا مالكاً فقال لهم : جاء ليسرقنا فسرقنا قلبه.
Maka mulai lah Imam Malik menasehatinya hingga ia menangis. Kemudian keduanya berjalan bersama untuk menunaikan shalat. Di dalam mesjid orang-orang pada heran melihat keadaan mereka berdua: "Seorang alim besar kini telah bersama dengan pencuri kelas kakap. Adakah ini masuk akal?" Mereka bertanya kepada Imam Malik (apa yang sebenarnya terjadi), Maka Imam Malik mengatakan: Ia datang untuk mencuri sesuatu dari kami, namun akhirnya malah kami yang mencuri hatinya.

REFERENSI:
المصدر:- تاريخ الاسلام للذهبي المجلد الثاني صفحة  رقم 144

Admin
Seorang sarjana salah jurusan. Penulis yang tidak puitis. ^_^

Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool