Assalamu'alaikum.... ^_^ 9 Mimpi Rasullullah tentang Perbuatan Baik yang Menghalangi Siksa -->

9 Mimpi Rasullullah tentang Perbuatan Baik yang Menghalangi Siksa

9 Mimpi Rasullullah tentang Perbuatan Baik yang Menghalangi Siksa
9 Mimpi Rasullullah tentang Perbuatan Baik yang Menghalangi Siksa
9 Mimpi Rasullullah tentang Perbuatan Baik
yang Menghalangi Siksa
Nabi muhammad saw bersabda, “sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam aku sebelum di israq-kan…” Adapun mimpi-mimpi tersebut adalah mimpi tentang perbuatan baik umat Nabi Muhammad yang dapat menolongnya dari siksa. Mimpi-mimpi tersebut tercantum sebagai berikut: 

1. Aku telah melihat seorang dari umatku telah di datangi oleh malaikatul maut dengan keadaan yang amat mengerikan untuk mengambil nyawanya, maka malaikat itu terhalang atas perbuatannya itu disebabkan oleh ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua ibu-bapanya.

2. Aku melihat seorang dari umatku telah disediakan azab kubur yang amat pedih siksanya, lalu ia diselamatkan berkat "wudhunya yang sempurna".

3. Aku melihat seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis lakhnatullah, maka ia diselamatkan dengan berkat "dzikirnya yang tulus ikhlas kepada Allah SWT".

4. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan rantai yang diperbuat daripada api neraka jahanam yang mimasukkan dari mulut dan dikeluarkan rantai tersebut ke duburnya oleh malaikat ahzab, tetapi shalatnya yang khusuk dan tidak menunjuk-nunjuk telah melepaskannya dari siksaan itu.

5. Aku melihat umatku ditimpa dahaga yang amat berat, setiap kali dia mendatangi satu telaga dia terhalang dari meminumnya...ketika itu datanglah pahala "puasanya yang ikhlas kepada allah swt' memberi minum hingga dia merasa puas.

6.Aku melihat umatku mencoba untuk mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk berkumpul dan setiap kali dia datang, dia akan diusir, maka dengan 'mandi junub dengan rukun yang sempurnanya" yang membolehkan dia menyertai kumpulan para nabi dan duduk di sebelahku.

7. Aku melihat seorang dari umatku berada di dalam keadaan gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri didalam keadaan bingung, maka datanglah pahala "haji & umrahnya yang ikhlas karena allah swt" lalu mengeluarkannya dari kegelapan kepada tempat yang terang-benderang.

8. Aku melihat umatku mencoba berbicara dengan golongan orang mukmin tetapi mereka tidak membalas bicaranya maka menjelmalah "sifat silaturrahimnya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku" lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya, lalu berbicara mereka dengannya.

9 Aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api ke mukanya, maka segeralah menjelma pahala sedekahnya yang ikhlas kerana allah swt", lalu terbentenglah muka dan kepalanya dari bahaya api tersebut.

Sabda rasulullah saw : “sampaikanlah pesanku kepada umatku yang lain walaupun dengan satu ayat”

Allshumma shalli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aali sayyidina muhammad.

Admin
Seorang sarjana salah jurusan. Penulis yang tidak puitis. ^_^

Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool